NT varžytinės

Trumpas aprašymas

Gyvenamasis namas 1A1m, bendras plotas 71,39 kv. m, unikalus Nr. 5396-0036-6016; Ūkinis pastatas 2I1ž, užstatytas plotas 5,00 kv. m, unikalus numeris 5396-0036-6027; Ūkinis pastatas 3I1ž, užstatytas plotas 10,00 kv. m, unikalus numeris 5396-0036-6038; Ūkinis pastatas 4I1ž, užstatytas plotas 15,00 kv. m, unikalus numeris 5396-0036-6049; Ūkinis pastatas 5I1ž, užstatytas plotas 16,00 kv. m, unikalus numeris 5396-0036-6050; Ūkinis pastatas 6I1ž, užstatytas plotas 37,00 kv. m, unikalus numeris 5396-0036-6064; Ūkinis pastatas 7I1m, užstatytas plotas 35,00,00 kv. m, unikalus numeris 5396-0036-6070; Ūkinis pastatas 8I1ž, užstatytas plotas 11 kv. m, unikalus numeris 5396-0036-6081; Kiemo statiniai, unikalus numeris 5396-0036-6092, Kėdainių r. sav., Krakių sen., Pajieslio k.; Žemės sklypas, plotas 0,5400 ha, unikalus numeris 5345-0001-0083, Kėdainių r. sav., Krakių sen., Pajieslio k., Alyvų g. 4 Kitos aukciono sąlygos: nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos fizinės ir funkcinės būklės. Valstybės įmonė Turto bankas neįsipareigoja nustatyti aktualios nekilnojamojo turto kadastro duomenų būklės. VĮ Turto bankas neįsipareigoja iškraustyti jame esančių daiktų. Ūkinis pastatas 2I1ž, Ūkinis pastatas 3I1ž ir Ūkinis pastatas 4I1ž yra sunykę. Žemės sklypas pamatuotas atliekant preliminarius matavimus. Aukciono laimėtojui (pirkėjui) atlikus žemės sklypo matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje, žemės sklypo ribos ir plotas gali keistis. VĮ Turto bankas papildomai akcentuoja, kad inžinierinis statinys (lauko tualetas), unikalus Nr. 5396-0036-6092, neatitinka jo įrengimui ir eksploatavimui taikomų teisės aktų reikalavimų. Potencialus Aukciono dalyvis turi išnagrinėti visas su tokios būklės statinio pirkimu susijusias teisines bei ekonomines rizikas. Šiuo tikslu potencialiam Aukciono dalyviui rekomenduojama iki Aukciono dienos savarankiškai atlikti šio statinio apžiūrą vietoje, surinkti informaciją apie galimybes jį tinkamai įrengti ar nugriauti, galimus kaštus. VĮ Turto bankas neatsako už jokius nuostolius dėl šio statinio trūkumų, įskaitant bet neapsiribuojant, galinčių kilti dėl jo neatitikimo statybos, aplinkos apsaugos ir (ar) kitiems teisės aktų reikalavimams, tinkamumo naudoti tam tikrai paskirčiai, bet kokio privalomo leidimo nebuvimo.

Peržiūrėti visą skelbimą >

Informacija

x
Naršydami sutinkate su privatumo politika Slapukų politika. Gerai