NT varžytinės

Trumpas aprašymas

Ūkinis pastatas užstatyto ploto 42.00 kv. m, unikalus Nr. 6798-6004-7166; 0,0866 ha dalis iš 7,7966 ha žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0711-6647, Pasvalio r. sav., Pumpėnų sen., Lavėnų k. 2. Kitos aukciono sąlygos: nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos fizinės ir funkcinės būklės. Valstybės įmonė Turto bankas neįsipareigoja nustatyti aktualios nekilnojamojo turto kadastro duomenų būklės. VĮ Turto bankas neįsipareigoja iškraustyti jame esančių daiktų. Žemės sklypo patikėtiniai nėra sudarę susitarimų dėl naudojimosi žemės sklypo dalimis tvarkos. Parduodamos žemės sklypo dalies privažiavimas ir nedidelė teritorija patenka į nekilnojamosios kultūros vertybės, įrašytos į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą (Lavėnų dvaro kalvė, unikalus kodas 428). Jo naudojimas ir tvarkymas bei jame esančių statinių statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai reglamentuojami Lietuvos Respublikos žemės, Statybos ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymais bei jų įgyvendinamaisiais teisės aktais. Parduodama 0,0866 ha ploto žemės sklypo dalis, reikalinga parduodam pastatui eksploatuoti, grafiškai pažymėta žemės sklypo plane. Aukciono laimėtojas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, iki pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo privalės pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos išduotą sutikimą įsigyti aukcione parduotą žemės ūkio paskirties sklypą. Objektas yra išnuomotas iki 2024-09-12. Nuosavybės teisei į išnuomotą turtą perėjus trečiajam asmeniui, nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti nuomos sutartį (nesikreipiant į teismą), raštu įspėjęs nuomininką ne mažiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo.

Peržiūrėti visą skelbimą >

Informacija

x
Naršydami sutinkate su privatumo politika Slapukų politika. Gerai